Please enable JS

Jaka wewnętrzna potrzeba kieruje Twoim życiem i biznesem?

11 marca 2019 / Justyna Kaczorowska /Coaching/Moje Inspiracje/Rozwój osobisty

Nie wiem, czy będzie to dużym nadużyciem, ale wydaje mi się, że każdy z nas słyszał kiedyś o piramidzie potrzeb Abrahama Maslowa. Jego teoria wywarła ogromny wpływ na późniejsze badania z zakresu tematu motywacji. Maslow uporządkował potrzeby ludzkie od najbardziej podstawowych (wynikających z funkcji życiowych) do potrzeb wyższego poziomu, które aktywizują się dopiero po zaspokojeniu niższych. Krytycy zarzucają Maslowowi uproszczone podejście: nie wszyscy ludzie – ich zdaniem zaspokajają potrzeby w podanej kolejności. Uważają również, że niektóre czynniki mogą zaspokajać wiele potrzeb – na przykład pieniądze, które mogą być też przez niektórych traktowane jako wskaźnik prestiżu i poczucia własnej wartości, a nie tylko sposobem na zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa. Kwestią sporną jest również kolejność występowania poszczególnych potrzeb.

Bez względu na to, oczywiste jest, że potrzeby warunkują nasze życie. Nie zdajemy sobie często z tego sprawy, ale poprzez potrzeby kształtujemy sposób naszego życia, system wartości, relacje z innymi ludźmi. Dziś chciałabym Cię zachęcić do tego, żebyś bardziej przyjrzał się swoim potrzebom, które są Twoim wewnętrznym, nieuświadomionym motywatorem do działania i które paradoksalnie mogą prowadzić Cię też na manowce, m.in. do przeciążenia, perfekcjonizmu czy do wypalenia zawodowego. Warto sobie więc je więc lepiej uświadomić. Ale najpierw zerknijmy może na piramidę potrzeb Maslowa i na jego hierarchizację potrzeb. 

Piramida_potrzeb_Maslowa

Wybrałam wersję bardziej rozbudowaną. Idąc od samego dołu mamy:

1. Potrzeby fizjologiczne i biologiczne – pokarm, woda, powietrze, schronienie i seks, warunki pracy lub życia, unikanie bólu, 

2. Potrzeby bezpieczeństwa – ochrona, porządek, stabilizacja, bezpieczeństwo życiowe lub zawodowe, poczucie bezpieczeństwa dotyczące zdrowia, ciała, emocji, stanu posiadania, opieka i oparcie,

3. Potrzeby przynależności i miłości – miłość, przyjaźń, przynależność, praca zespołowa, networking, relacje z ważnymi ludźmi, identyfikacja, silne więzi z otoczeniem,

4. Potrzeby szacunku i uznania – prestiż i poważanie, oznaki wysokiego statusu, pewność siebie, poczucie własnej wartości, reputacja, relacje z ważnymi osobami, osiągnięcia życiowe i zawodowe, uznanie ze strony otoczenia, kompetencje osobiste,

5. Potrzeby poznawcze – wiedza, prawda, dobro, znaczenie, samoświadomość, kreatywność, akceptowanie rzeczywistości, rozwiązywanie problemów, wiedza na dany temat, poznanie siebie, rozumienie, analizowanie i objaśnianie świata znajomość własnych celów,

6. Potrzeby estetyczne – piękno, forma, równowaga, estetyka różnych aspektów życia, wysoka jakość otoczenia i życia, atrakcyjny wygląd i wizerunek, przyjemność,

7. Potrzeby samorealizacji – rozwój osobisty, samospełnienie, autentyczność i bycie sobą, innowacyjność, ciekawe projekty, wiara we własne możliwości, realizacja własnego potencjału i talentów,

8. Potrzeby duchowe – transcendencja, pomoc innym w samorealizacji, sfera etyki i moralności, rozwój duchowy.

Czym jest w ogóle potrzeba?

Potrzebę ludzką określa się jako – wynikające ze stanu braku – pożądanie czegoś niezbędnego do zapewnienia warunków rozwoju i funkcjonowania człowieka.To pożądanie może dotyczyć przedmiotów materialnych, pewnych stanów emocjonalnych, wyników jakiegoś działania oraz określonych relacji między ludźmi. Można stwierdzić, że potrzeba oznacza uświadomiony brak czegoś. Maslow stwierdził, iż ludzkie potrzeby są zaspokajane stopniowo. Innymi słowy, człowiek stawia przed sobą większe cele i ma większe aspiracje, jeśli zaspokoi najpierw swoje podstawowe pragnienia. 

Według niego o zachowaniu człowieka w głównej mierze decydują potrzeby niższego rzędu. Jeżeli nie są one zaspokojone, dominują nad pozostałymi potrzebami, spychając je na dalszy plan. Niezaspokojenie podstawowych potrzeb fizycznych może utrudniać wytworzenie się i prawidłowy rozwój potrzeb psychicznych. Maslow oparł swoją teorię na prawie homeostazy, które mówi o dążeniu człowieka do równowagi potrzeb niższego rzędu. I najważniejszy wniosek płynący z jego teorii jest następujący.

Jeżeli Twoje fundamentalne potrzeby nie zostaną zaspokojone, to wówczas grozi Ci  utrata równowagi. Równowagę przywrócisz dopiero poprzez zaspokojenie tych potrzeb. One stanowią dla Ciebie źródło motywacji. Jeżeli potrzeba niższego rzędu zostanie zaspokojona, to przestaje ona być motywatorem w Twoim życiu. 

Z kolei motywator do zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu określa prawo wzmocnienia. Człowiek zaspokajając te potrzeby odczuwa przyjemność, dlatego też będzie dążył do jeszcze lepszego ich zaspokojenia. Zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu, zwanych też przez Masłowa „metapotrzebami”, wzbogaca naszą osobowość, ale bywa też źródłem wzrostu napięcia i stresu. Niezaspokojenie metapotrzeb może prowadzić do takich chorób jak depresja, nerwica bądź do apatii, alienacji czy cynizmu.

Po co robisz swój biznes?

Dobrze jest mieć zatem świadomość własnych potrzeb, gdyż wiedza ta może dać Ci istotną informację o sobie, co Cię prawdziwie napędza w Twoim życiu i jak możesz tę swoją niespełnioną potrzebę (najczęściej pochodzącą jeszcze z czasów dzieciństwa) szybciej zaspokoić i osiągnąć w związku z tym szybciej upragnioną równowagę oraz spełnienie.

A teraz zapraszam Cię do krótkiej refleksji i odpowiedzi na takie pytania: Po co właściwie robisz swój biznes?
Jakie jest Twoje WHY?
Jak myślisz, jaką swoją potrzebę chcesz zaspokoić?

Potrzeba akceptacji

Jeśli jesteś osobą lojalną, bardzo pomocną i  przyjacielską, bezwarunkowo oddającą swój czas i energię innym, nie baczącą na swoje własne potrzeby, to prawdopodobnie jesteś napędzana w swoim życiu i biznesie niezaspokojoną potrzebą akceptacji. Pragniesz, żeby wszyscy wokół Cię lubili. Bardzo często takie osoby kierują się w swoim życiu takim przekonaniem, że muszą nieustająco udowadniać, że są dobre. Co zyskujesz “ofiarowując się” ciągle innym? Jak myślisz, w jaki inny sposób mógłbyś, mogłabyś sobie zapewnić akceptację?

Potrzeba uznania i szacunku

Osoby, które pragną cieszyć się uznaniem i szacunkiem otoczenia, najczęściej są osobami niezwykle kreatywnymi, ciekawymi świata, dociekliwymi, pełnymi inwencji, chcącymi wyróżnić się z tłumu, zdobyć uznanie. Może być tak, że kierują się w swoim życiu takim przekonaniem, że muszą mieć zawsze rację. Niezaspokojona potrzeba uznania prowadzi do zaniżonej oceny własnej. Co musiałoby się wydarzyć, żebyś zaczął, zaczęła myśleć, że jesteś szanowany, szanowana za to tylko, że jesteś, że już dziś jesteś wartościowym człowiekiem? 

A może jest tak, że ciągle biegniesz przez życie, osiągasz kolejne cele i sukcesy, ale wciąż myślisz, że bez względu na to, co zrobisz i co osiągniesz, to i tak jest to nigdy nie będzie wystarczające, że nie jesteś dość dobry. Masz niezwykłą siłę sprawczą, idziesz jak taran do celu, żyjesz pełnią życia, ale cały czas nie doceniasz siebie. 

Istotne jest jednak to, że szacunku według piramidy Maslowa potrzebujemy doświadczać nie tylko od innych ludzi, ale i od samych siebie – aby doszło do całkowitego spełnienia potrzeby szacunku, człowiek powinien po prostu sam siebie szanować. Zaspokojenie potrzeby szacunku prowadzi do kształtowania się poczucia pewności siebie, wartości, własnych kompetencji, a także poczucia, że jest się pożytecznym i potrzebnym. Jak mógłbyś wytrenować swój mózg do wdzięczności i wzmacniania poczucia własnej wartości? Możesz tego dokonać m.in. poprzez coaching samooceny, zwiększania pewności siebie oraz poczucia własnej wartości. 

Potrzeba miłości

Jeśli twoim życiem kieruje ta potrzeba, to z reguły jest tak, że stoi za nią takie myślenie – muszę zadowalać wszystkich, by zasłużyć sobie na miłość. Pewnie doskonale umiesz odczytywać emocje i potrzeby innych, sprawiać, że czują się kochani, fantastycznie umiesz dbać o innych, często hojnie obdarzasz ich wszelkimi dobrami. Kompletnie nie myślisz o sobie. Twoje potrzeby stawiasz na ostatnim miejscu. Najpierw inni, potem ja. Aby uwolnić się od takiego “motywatora”, warto zaspokoić potrzebę miłości poprzez ofiarowanie jej w pierwszej kolejności sobie, zadbanie o siebie, sprawienie, że poczujesz się dobrze we własnej skórze, zadbanie o samoakceptację. To bardzo uwalnia od ciągłego przymusu zadowalania innych.

Potrzeba bezpieczeństwa

Teoretycznie wydawać by się mogło, że potrzebę bezpieczeństwa jest dość łatwo spełnić, w praktyce jednak – ze względu na zakres tej potrzeby – wcale nie bywa aż tak łatwo. Według teorii hierarchii potrzeb Maslowa człowiek potrzebuje odczuwać kilka “rodzajów” bezpieczeństwa. Może to być bezpieczeństwo ekonomiczne (czyli posiadanie pracy, z której dochody pozwalają człowiekowi swobodnie funkcjonować), bezpieczeństwo osobiste, ale i posiadanie dobrego zdrowia. W obrębie potrzeby bezpieczeństwa znajduje się również potrzeba gotowości do szybkiego zwalczania konsekwencji różnych przykrych zdarzeń, np. nagłej choroby czy wypadku.

Jeśli jesteś na przykład osobą, która łatwo oszczędza, nie żyje ponad stan, szanuje pieniądze oraz swój wysiłek, odkłada na tzw. czarną godzinę, to prawdopodobnie kieruje Tobą przekonanie, że Twoje pieniądze, praca lub miłość mogą zostać Ci w każdej chwili odebrane. Być może tak naprawdę napędza Cię lęk przed biedą, przed utratą czegoś, co jest dla Ciebie ważne. Warto wówczas bliżej się przyjrzeć temu lękowi, skąd się bierze, co do Ciebie mówi, czego Cię chce nauczyć. Tak, od naszych własnych lęków możemy się wiele nauczyć, jeśli tylko starcza nam odwagi, żeby się z nimi skonfrontować:)

Podał Ci się wpis? Podaj dalej, skomentuj lub polub moją stronę na FB: Coaching samooceny z grą LockLuck.

Zapraszam Cię także do przyłączenia się do mojej grupy – Doradztwo filozoficzne, psychologia i coaching.

O autorze

Justyna-Kaczorowska-coach-samooceny
Justyna Kaczorowska
Coaching samooceny innowacyjną metodą LockLuck & coaching biznesowy | Inne artykuły

Witaj! Jestem Justyna i zajmuję się coachingiem, zarówno personalnym, jak i biznesowym. Swoje umiejętności coachingowe zdobywałam w międzynarodowej szkole Noble Manhattan Coaching. Jestem także pierwszym w Polsce certyfikowanym coachem innowacyjnego narzędzia LockLuck , stworzonego do pracy nad poprawą samooceną, zwiększania pewności siebie i poczucia własnej wartości.

Przez ponad 20 lat pracowałam w wielu branżach na różnych stanowiskach. Zajmowałam się m.in. redakcją i publikacją poradników, zarządzaniem marketingowym i sprzedażą oraz organizacją szkoleń i eventów, m.in. takich jak wystąpienia motywacyjne Briana Tracy w Polsce. Dlatego dziś oferuję początkującym w biznesie coaching biznesowy lub mentoring.

Jako coach pomagam osobom w podejmowaniu decyzji, jeśli nie wiedzą, co wybrać, w odkrywaniu mentalnych blokad, które ich hamują w działaniu, generalnie w dokonaniu zmiany, w tym w przemianie ograniczających przekonań, budowaniu większej pewności siebie czy kreowaniu biznesu, o jakim marzą. Wspieram osoby w poszukiwaniach pomysłu na siebie (tożsamości), w budowaniu silnej marki osobistej oraz w rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Więcej o mnie...O blogu i o mnie

Cześć!

Nazywam się Justyna. W moim życiu mam dwie pasje:💗coaching i malarstwo. Uwielbiam pracować z klientami coachingowo nad poprawą ich samooceny i brakiem pewności siebie oraz pomagać im odkrywać swoje potrzeby, wartości, pasje. Lubię wspierać ich 💪 w kreowaniu wizji swojego biznesu, a następnie doradzać w kwestiach strategii i marketingu.

Na moim blogu dużo piszę o tym, skąd się bierze niska samoocena oraz brak pewności siebie, jak możemy poprawić naszą samoocenę i zwiększyć pewność siebie, wzmocnić poczucie własnej wartości. Przedstawiam liczne ćwiczenia na budowanie pewności siebie i asertywność. Rekomenduję zmianę siebie poprzez coaching (swojego myślenia, nawyków), by wieść życie w zgodzie ze sobą, być bardziej spełnionym i przez to także bardziej szczęśliwym człowiekiem.

Zapraszam Cię zatem do tego mojego świata, rozgość się proszę w nim, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj to, czego szukasz…

Zapisz się na mój bezpłatny Newsletter
i odbierz kilka ćwiczeń pomagających
budować pewność siebie!