Please enable JS

Coaching menedżerski

Coaching menedżerski - sesje coachingowe dla menedżerów

coaching dla menedżerów - Coach Justyna Kaczorowska

Sukcesy managerów stanowią o sile całej organizacji – świadomi liderzy zaś wpływają na pracę swoich zespołów.

Prowadząc doradztwo czy szkolenia w organizacji, często jako element wsparcia stosuję procesy coachingowe, których celem jest pomoc menedżerom w efektywnym przeprowadzeniu zespołu przez zmiany lub momenty, które stanowią wyzwanie.

Trudno bowiem osiągnąć efekty, jeżeli w procesie zmian nie następuje zmiana postaw i zachowań menedżerów, którzy mają być motorem zmian i należy do nich monitorowanie, optymalizacja i ich przeprowadzanie.

Procesy coachingowe dla menedżerów oferuję również niezależnie od innych elementów wsparcia, wtedy, kiedy organizacja dostrzega taką potrzebę.

Jakie tematy może obejmować coaching dla menedżerów ?

Coaching menedżerski to praca z menedżerami i kierownikami średniego i wyższego szczebla. Celem tego typu coachingu jest pomoc im w określeniu jasnych celów, a następnie w osiągnięciu ich. 

W centrum zainteresowania coacha leżą oczywiście wszystkie „biznesowe” problemy
i zagadnienia. Najczęstszymi tematami w coachingu menedżerskim są:

 • trudność ze zbudowaniem autorytetu,
 • trudność w podejmowaniu decyzji,
 • nieumiejętność udzielania informacji zwrotnych,
 • wybuchy agresji,
 • lęk przed wystąpieniami publicznymi,
 • obawa przed porażką,
 • niska energia do realizacji zadań,
 • zarządzanie zmianą.
coaching dla menedżerów - praca nad sobą, jedyna pewna robota w życiu

"Przywództwo to sztuka motywowania zwykłych ludzi
do osiągania niezwykłych rzeczy".

Brian Tracy

Korzyści, jakie daje coaching menedżerski dla firm:

 • zaczniesz szybciej i efektywniej realizować cele firmy i generować zysk,
 • lepiej dbać o rozwój menedżerów, którzy mają dużą wiedzę teoretyczną i operacyjną, a dalej chcą się rozwijać,
 • zminimalizujesz konflikty interpersonalne, bo świetny menedżer sprzedaży nauczy się współpracować z zespołem i nie będzie powodował dużej rotacji lub niezadowolenia wśród zespołu ludzi,
 • wyeliminujesz na trwałe niekorzystne nawyki menedżerów, które nie wynikają z niewiedzy lub braku umiejętności, lecz z ograniczających przekonań lub konfliktu wartości, a także
 • Twój menedżer – przywódca będzie umiał wypracowywać jeszcze większe wyniki sprzedaży,
 • Twoja kadra menedżerska będzie pracowała z inicjatywą i kreowała nowatorskie rozwiązania, korzystała ze swojej twórczej energii i pracowała z charyzmą,
 • zaczniesz maksymalnie korzystać z niemal nieograniczonego ludzkiego potencjału i generować wartość dodaną w postaci doskonałych produktów, usług i wyjątkowej kultury organizacyjnej.

Potrzebujesz więcej informacji o coachingu dla menedżerów?

Skontaktuj się ze mną

 coaching menedżerski etapy

Jak działam? Etapy współpracy

Standardowy proces coachingowy składa się z 5 lub 10  sesji coachingu indywidualnego.
Każda z sesji trwa około 1,5 godziny i dotyczy konkretnego celu rozwojowego zdefiniowanego w wyniku diagnozy
i zawartego w kontrakcie coachingowym. W połowie procesu coachingowego dokonuję weryfikacji zrealizowania celów procesu w oparciu o wcześniej ustalone z Klientem KPI‘s.

Zaplanowanie procesu i ustalenie jego celów oraz sposobu pomiaru efektywności odbywa się z udziałem sponsora procesu, przedstawiciela HR, bezpośredniego przełożonego osoby poddanej coachingowi oraz samego zainteresowanego.
Ustalenie celów poprzedzone jest wywiadami. Przystępując do procesu po wstępnej analizie potrzeb, przedstawiam propozycję spotkań coachingowych (możliwe są także sesje przez Skype’a).

Standardowy proces coachingowy dla menedżerów składa się z następujących etapów:

1. Umowa (kontrakt) coachingowy
2. Analiza potrzeb – diagnoza
3. Ustalenie celów coachingowych (coachee i KPI firmy)
4. Seria indywidualnych sesji coachingowych (5-12 godzin)
5. Pomiar efektywności
6. Plan działania.

Jesteś zainteresowany/-a coachingiem dla menedżerów?

ZAPYTAJ O OFERTĘ

 

 
Zobacz także Coaching biznesowy
Zobacz także Mentoring

Zapisz się na mój bezpłatny Newsletter
i odbierz kilka ćwiczeń pomagających
budować pewność siebie!