(function(m,a,i,l,e,r){ m['MailerLiteObject']=e;function f(){ var c={ a:arguments,q:[]};var r=this.push(c);return "number"!=typeof r?r:f.bind(c.q);} f.q=f.q||[];m[e]=m[e]||f.bind(f.q);m[e].q=m[e].q||f.q;r=a.createElement(i); var _=a.getElementsByTagName(i)[0];r.async=1;r.src=l+'?v'+(~~(new Date().getTime()/1000000)); _.parentNode.insertBefore(r,_);})(window, document, 'script', 'https://static.mailerlite.com/js/universal.js', 'ml'); var ml_account = ml('accounts', '983606', 'v8e5h6y3j6', 'load');
Please enable JS

Coaching

czym jest coaching

Czym jest coaching?

Coaching jest nową formą wspierania drugiego człowieka, inną niż instruowanie, szkolenie, psychoterapia, doradztwo czy mentoring …. Jest bowiem szczególną formą rozmowy, podczas której coach więcej słucha niż mówi, a właściwie zadaje adekwatne pytania, mając na uwadze określone cele coachowango Klienta. Kieruje nim chęć pomocy Klientowi m.in. w osiągnięciu stawianych sobie celów, rozwiązaniu jego problemów, w odkryciu tego, co jest dla niego najważniejsze oraz zminimalizowanie tego, co go ogranicza.

Coaching nie oznacza jednak wyszukiwania właściwego rozwiązania za Niego. Okazuje się bowiem, że najlepszym sposobem pomocy w osiągnięciu sukcesu nie jest dawanie rad, ale zadawanie odpowiednich pytań, które pomogą Klientowi korzystać z własnego doświadczenia. Klient jest zatem ekspertem samego siebie i rolą coacha jest jedynie pomóc mu w znalezieniu własnych, najlepszych dla Niego rozwiązań.

Coaching ma taką przewagę nad doradztwem, że wykorzystuje potencjał i doświadczenia KLIENTA, a w procesie rozwiązywania problemów czerpie z wiedzy doświadczeń i talentów coacha. Celem tego typu coachingu jest pomoc Klientowi w określeniu jasnych celów życiowych lub biznesowych, a następnie w osiągnięciu ich.

Podczas coachingu porządkujesz, zmieniasz i ulepszasz swoje życie osobiste i zawodowe zgodnie z własnymi przekonaniami i wartościami. Uczysz się wykorzystywać własną wiedzę i swoje doświadczenia, wzmacniasz swoje umiejętności. Formułujesz zagadnienia, nad którymi chcesz pracować, odkrywasz swoje ograniczenia. Znajdujesz odpowiedzi na pytania coacha w swoich doświadczeniach i przemyśleniach. Razem z coachem odkrywasz swoje talenty i możliwości. 

 

Jesteś zainteresowany?

ZAPRASZAM DO KONTAKTU ZE MNĄ!

 

Czy coaching zawsze działa?

Jedynym warunkiem umożliwiającym skuteczny coaching jest zgoda coachowanego na zmiany i jego gotowość do podjęcia zmian, co w wielu przypadkach wiążę się z wysiłkiem, ryzykiem oraz okresową niewygodą. Jednak to coachowany ostatecznie ponosi odpowiedzialność za własne życie i osiągane rezultaty. Coach z coachowanym wyrusza w podróż badawczą, żeby się dowiedzieć, jak to zrobić, by zmiany przyjmować z większym spokojem, by witać nowe z większą otwartością i ciekawością, by z większą ufnością i wiarą spoglądać w przyszłość, by ostatecznie zacząć wieść lepsze życie, dające mu poczucie spełnienia.

 

Czy coaching zawsze działa?

Jaka jest rola coacha?

Coach podąża za Klientem, towarzysząc mu na drodze jego rozwoju.

Coach zakłada, że Klient jest z natury osobą kreatywną, pełną pomysłów, w pełni ukształtowaną i sam będzie najlepszym autorem planu działania. Mocno wierzy w Coachowanego i w jego możliwości, często dużo bardziej niż on sam oraz:

 • pomaga ustalić mu długofalowe „cele” coachingu i temat – cel na bieżącą sesję coachingową,
 • wspiera go w procesie układania myśli, wyciągania wniosków, porządkowania doświadczeń,
  nadawania im właściwej hierarchii i to głównie poprzez zadawanie właściwych pytań!,
 • pilnuje procesu dochodzenia do celu,
 • prowadzi Coachowanego ku nowym obszarom, poszerza granice jego percepcji, 
 • pokazuje mu nowe perspektywy, nowe możliwości myślenia i działania,
 • motywuje i wspiera go w drodze do dokonywania zmian, bo nie zawsze idzie to łatwo i gładko,
 • wie, jak radzić sobie z przeszkodami, negatywnymi ograniczeniami, które mogą sabotować działania Coachowanego i zachwiać wiarę w jego możliwości.
W coachingu kieruje się taką zasadą – „Bądź taki, jakim chcesz być. Bądź tym, kim chcesz być”. Nie oceniam, nie daję rad, niczego nie narzucam. Wszystko, co się dzieje podczas sesji, jest poufne. Ale daję „zadania domowe” (jeśli jest taka konieczność), przypominam się oraz motywuję do szybszej przemiany i podejmowania działań.

Jak przebiega sesja coachingowa?

Podstawą coachingu jest wizja pozytywnej przyszłości – konkretnego celu, do którego się dąży.
Proces osiągania celu (zmiany) dokonuje się w 5, pozornie prostych krokach:

 1. Określenie tematu, na którym chce się skoncentrować Klient,
 2. Zdefiniowanie tego, co Klient chce osiągnąć,
 3. Przyjrzenie się różnym możliwościom rozwiązań,
 4. Stworzenie planu działań,
 5. Sprawdzenie, czy cel jest spójny z wartościami Klienta i czy cel został osiągnięty.

Jasna wizja, dobry plan działania i stałe zaangażowanie to skuteczna recepta na sukces.

Każda sesja przynosi wymierne efekty. By podtrzymać zmiany, które mogą nastąpić już po kilku pierwszych sesjach, by na bieżąco pracować nad motywacją do działania i sprawnie pokonywać przeszkody pojawiające się podczas drogi Klienta do jego celu, coach i Klient spotykają się z reguły 3-4 razy w miesiącu przez okres
5-6 miesięcy.

ZAPRASZAM DO KONTAKTU ZE MNĄ!

 
 
Zobacz także:
coaching - jak wygląda sesja

Zapisz się na mój bezpłatny Newsletter
i odbierz kilka ćwiczeń pomagających
budować pewność siebie!